Vogellogboek 2016

januari, 2016
 • 11/1 en 25/1: Groepshoofdenoverleg WBO over organisatie WBO
 • 18/1: ANV-LTO-avond over natuurontwikkelingsplan Veenkampen op boerderij De Hooilanden
 • 27/1: STONE-avond steenuilenplatform op Droevendaal
 • 28/1: Start kap populieren langs het Nieuwe Kanaal, later volgt zuidelijke Veensteeg
 • 29/1: Meerdere Grote Zilverreigers langs de Grift
 • 31/1: Zeer zachte januarimaand: rond 10 graden boven nul! à Natuur ligt 6 weken voor op schema
februari, 2016
 •   8/2: Slechtvalk bij Uilenpas/Veensteeg en 7 reeën tussen Slagsteeg en Veensteeg
 • 17/2: 3 Zilverreigers langs Nieuwe Kanaal/Grift; groep van 50 Kieviten op land Jan Adams Veenkampen
 • 18/2: uitreiking RABO-coöperatiefonds voor apparatuur Binnenveldfilm
 • 19/2: 1e baltsende Wulpen melden zich aan Eemweg
 • 20/2: Startdag provinciale weidevogelbescherming Gelderland
 • 24/2: 1e duikelende Kieviten in het Binnenveld
 • 25/2: jaarlijkse Kraanvogeltrek weer over Nederland
 • 29/2: 1e jagende Kieviten achter een buizerd (Veenkampen)
maart, 2016
 •   2/3: 5 roepende/jodelende Wulpen weerszijden de Grift
 •   4/3: Binnenveld wordt onderzoeksgebied in het kader van het Jaar van de Kievit (JvGinkel en TvLaar)
 •   9/3: 1e Kievitsei van NL gevonden in het Noord-Brabantse Sint Oedenrode
 •   9/3: Startavond WBO op biologisch proef- en leerbedrijf Droevendaal
 • 10/3: Grote Zaagbek in de Grift; heel veel kuiltjes op maisakkers ‘Versteeg’
 • 12/3: GPS-cursus weidevogelbescherming op Droevendaal = digitale nestregistratie via smartphone
 • 13/3: 1e Kievitsnest van Gelderland gevonden door Henk van Paassen in het Binnenveld
 • 14/3: TV-debuut HvP en TvLaar op TV-Gelderland bij nest met 1e Kievitsei langs de Werftweg  (=Wag)
 • 15/3: 1e Grutto’s keren terug in het Binnenveld
 • 16/3: 1e Edese en Veenendaalse Kievitseieren gevonden door Bram Koudijs
 • 20/3: Steenuil huppelt over de maisakker bij de schaftkeet van firma van Swaay aan de Veensteeg
 • 22/3: 1e Boerenzwaluwen gezien en horen zingen langs de Grift; startavond SOVON-onderzoek JvdK
 • 23/3: Predatieavond voor boeren en vrijwilligers op Droevendaal
 • 27/3: Parende Tureluurs bij de plasdras op de maisakkers langs de Werftweg
 • 30/3: Informatieavond over natuurontwikkelingsplan Binnenveldse Hooilanden te Wageningen
april, 2016
 •  1/4: 1e Wulpennest van Binnenveld en van Gelderland gevonden door Harm Roseboom
 •  1/4: 1e Erfvogeltelling op het erf van Anton van Steenbergen
 •  3/4: 1e Huiszwaluwen terug op het erf van Jan van Ginkel
 • 11/4: 1e jonge Kieviten uit het ei in het Binnenveld; alweer het 19e kievitsnest gevonden bij TvLaar
 • 18/4: stagiair Joost Boomgaard zet alle WBO-resultaten 2005-2015 op digitale kaart
 • 23/4: Akker- en weidevogel dag Gelderland in Haarhuis te Arnhem: pleidooi voor apart Kievitenpakket
 • 26/4: Door de kou en de vele sneeuw- en hagelbuien hebben de jonge weidevogels het heel moeilijk
 • 26/4: Groep van 25 Kieviten verjagen Buizerd van maisakker langs Werftweg tot op ruimt 300 meter
 • 27/4: Grasmus op hoek Veensteeg-Werftweg
mei, 2016
 •   5/5: 1e Gierzwaluwen terug uit het verre zuiden! Is wel weer heel laat.
 •   6/5: Boeren maaien massaal (!) hun graslandpercelen in het Binnenveld
 •   8/5: Opvallend veel kievitsnesten met achterblijvende stink-ei of dode jongen in het ei
 •   9/5: Volop landbouwwerkzaamheden (ploegen/eggen/mesten) op JvdK-onderzoeksperceel Werftweg
 • 16/5: Friesland-Campina Open dag met 3.500 bezoekers op erf bij JvGinkel; observatiehut niet bezocht
 • 19/5: Kieviten nestelen op pas ingezaaid grasland langs de Veensteeg/Werftweg.
 • 17/5: Schaftkeet met vogelinfo geplaatst langs de Grift in het kader van de Vogelkijkweek VBN
 • 31/5: Gras- en maislanden zijn doorweekt en bijna niet te belopen
juni, 2016
 •   6/6: 1e roepende Kwartelkoning gehoord in Wageningse uiterwaard
 •   7/6: Na de inzaai liggen opnieuw 24 kievitsnesten op JvdK-maisland aan Werftweg
 •   9/6: Presentatie Natuurplan Binnenveldse Hooilanden
 • 11/6: Open boerderijendag Binnenveld
 • 12/6: 3 bijna vliegvlugge jonge Kieviten op JvdK-maisakker Werftweg
 • 16/6: Overal erg natte percelen na 100 mm neerslag in 6 dagen; meeste maisakkers zijn niet te belopen
 • 26/6: Schaftkeet ontruimd en laatste stokken weggehaald; luxe taart als dank naar firma Van Swaay!
 • 30/6: Scholekster broed op het Marnix
juli, 2016
 •   4/7: 44 Huiszwaluwnesten geteld bij Jan van Ginkel (Eemweg 3)
 •   6/7: Slotavond Jaar van de Kievit bij Jan van Ginkel, met dank aan betrokken boeren JvG en TvLaar
 •   6/7: Presentatie Joost Boomgaard bij SLG over stageopdracht 10 jaar WBO-nesten op kaart
 •   7/7: IJsvogel gezien bij de Snip langs de Grift; heeft daar ook een nest
 •   8/7: Bram Koudijs meldt dat hij dit jaar 400 kievitsnesten heeft gevonden, waarvan 58 in Binnenveld
 •   1/9: 2 Ooievaars op nest bij landgoed De Lieskamp
 • 14/9: Slotavond WBO Binnenveld op Droevendaal: buitenvergadering bij 30 graden!
 • 17/9: Oogstfair bij Roel van Dijk met stands van ANV en WBW
 • 11/10: drukbezochte en geslaagde Thema-avond op boerderij De Hooilanden