Uilen in het Binnenveld

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.

WAT KUNT U DOEN

Wie buiten woont in een (half)open cultuurlandschap, kan met de inrichting van het erf rekening houden met de wensen van de steenuil. Dit heeft vooral zin wanneer in de omgeving ook steenuilen voorkomen. Maatregelen zijn onder meer: voorzien in een gevarieerd erf met nestgelegenheid, grazige weitjes, uitkijkposten, veilige schuilplaatsen voor jonge steenuilen en geen gebruik van (landbouw)gif. Veel steenuilen verdrinken in drinkwaterbakken voor het vee. STONE ontwikkelde een bak waar de steenuilen snel weer uit kunnen klauteren. Ze zijn er in twee formaten. De bakken zijn te koop in de webshop van Vogelbescherming. Steenuilen-broedsels gaan niet zelden verloren door marter-predatie. Wie dat wil voorkomen, kan een speciaal ontwikkelde nestkast plaatsen waar de marters niet in kunnen en de steenuilen wél. Ook verkrijgbaar bij Vogelbescherming.

MEER WETEN?

Actuele berichten

Downloads

BINNENVELD

De beide Weidevogelwerkgroepen in het Binnenveld richten zich samen met Stone en de Kerkuilenwerkgroep Nederland op de bescherming van nesten en jongen van steenuilen en kerkuilen.

Via deze website willen twee vrijwilligers zich graag aan u voorstellen. Wij, Nathan en Xander, zijn werkzaam als vrijwilligers in het Binnenveld voor de inventarisatie, bescherming en onderhoud van nesten en jongen van de uilen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het samenstellen van een actuele adressenlijst, waar nestkasten hangen van steenuilen en kerkuilen. Wij willen in de komende paar maanden alle adressen gaan bezoeken om te kijken waar de uilen op dit moment broeden.

Bent u in het bezit van een nestkast, of bent u ook geïnteresseerd in het plaatsen van een nestkast bij u op het erf? Dan kunt u ons na 18.00 uur bellen, of een email sturen.

Ook is het mogelijk om zelf een steenuilenkast te bouwen en te plaatsen.
Lees hier hoe u dat moet doen, en meld het ons als u daarbij hulp nodig heeft.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Nathan Vink
Telefoon: 06 – 42 14 32 55
Email: info@meesvink.nl

Xander Sales
Telefoon: 06 – 51 07 93 16
Email: xanderfotografie@gmail.com