Zwaluwen

1. Boerenzwaluwen

De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf. De nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren, loodsen en dergelijke waar ze in en uit kunnen vliegen. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter wordt in zuidelijk Afrika doorgebracht.

Als u niet weet welke zwaluwsoort er bij u op het erf zit, kijk dan hier voor meer informatie.

Wat kunt u doen?

Sluit uw schuur niet geheel af, maar laat bijvoorbeeld een bovendeur open staan, of zorg voor een permanent open raam. Enkele kunstnesten kunnen de zwaluw tot broeden aanzetten. Belangrijk is dat de boerenzwaluw-nestkommetjes geplaatst worden in open schuren, onder een fors bemeten dakoverstek of onder balkons. Wanneer er in de omgeving voldoende klei en insecten voorhanden zijn, is de kans groot dat de zwaluwen er zelf enkele nesten bij bouwen. Wie last heeft van de uitwerpselen van de zwaluwen kan het beste onder de nesten een eenvoudig plankje monteren. Open water en bloeiende bermen en graslanden zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van zwaluwen.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads

2. Huiszwaluwen

De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden. Maar huizen van baksteen en beton voldoen prima en de huiszwaluw is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren.

Als u niet weet welke zwaluwsoort er bij u op het erf zit, kijk dan hier voor meer informatie.

Wat kunt u doen?

U kunt op verschillende manier huiszwaluwen helpen:

  • Laat oude nesten zitten! Deze trekken weer andere huiszwaluwen aan.
  • Breng eventueel mestplankjes aan om overlast te voorkomen.
  • Maak geschikte dakranden wit.
  • Zorg voor een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de nestplaats.
  • Hang meerdere kunstnesten op aan de oost- of noordoostzijde van het huis. Doe dit direct onder de dakgoot of het overstek.
  • Plaats een huiszwaluwtil.
  • Neem voor wijkgerichte maatregelen contact op met een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads