Beleid

Landschapsontwikkelingsplan (2007)

In 2007 is het Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld vastgesteld. Dit plan is nog steeds relevant. --> LOP Binnenveld Concept juni 2007.pdf

Weidevogelplan Binnenveld (2009)

Sinds 2009 kent het Binnenveld een beleidsplan voor de weidevogels, die er voorkomen. 
In bijgaande link is het volledige beleidsplan te downloaden --> CLM-Rapport-Binnenveld-febr09v7-4.pdf5
In 2015 is het Weidevogelplan evalueerd. Het verslag van de evaluatie vind je hier. --> Verslag Evaluatie weidevogelplan Binnenveld te Droevendaal (def).pdf

Inrichtingsplan Binnenveldse Hooilanden (2016)

ANV, MooiWageningen en Staatsbosbeheer zijn het eens geworden over een integraal herinrichtingsprogramma voor de Veenkampen.
Klik hier voor meer informatie over het natuurontwikkelingsplan Binnenveldse Hooilanden.

Akker- en weidevogelplan Gelderland (2016)

In opdracht van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, LTO-Noord Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse Agrarische Collectieven heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) het bovengenoemde rapport opgesteld. Daarin hebben ANV en WBO het een paar percelen in Binnenveld-Oost voorgedragen als een van de pilots.

Pilot Binnenveld-Oost
Graag doen zij mee met pilots voor kievit en patrijs en de kritische weidevogels (grutto, tureluur en wulp) in de volgende gebieden:
1. Kooiweg Werftweg/Veensteeg – voor kievit op maïsland en voor kritische weidevogels op mais- en grasland.
Deze zijn in 2016 al onderzoeksgebied geweest in het Jaar van de Kievit. De betrokken organisaties (Vogeltrekstation en SOVON) zouden daar graag in 2017 een vervolg aan geven. Ook de vrijwilligers hebben kenbaar gemaakt dat ze aan een vervolgonderzoek willen meewerken. Beide gebieden kennen anno 2016 hoge aantallen kieviten op maisland (20-40 paar), maar veel kuikens van 1e legsels gaan verloren zodra de werkzaamheden starten.
2. Plassteeg/Kielekampsteeg – voor kievit en patrijs op akkerland.
Hier zijn vrijwilligers van de deelgebiedsgroep Oost in beeld voor de nodige ondersteuning. Het gaat in 2016 om 5-10 paar Patrijzen en 10-20 paar Gele Kwikstaarten.
Wij kennen in het Binnenveld geen ANlb voor weidevogels. Wij steunen alleen op gemeentegelden voor legselvergoedingen, maar 2016 is vooralsnog het laatste jaar.
Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost en ANV het Binnenveld

Voor het meer informatielink hier.

Kavelruil Binnenveld West (2017)

PM