Vogellogboek 2015

januari, 2015
 •   6/1: Afstemmingsoverleg WBO-WBW over het nieuwe broedseizoen in het Binnenveld
 • 26/1: Geslaagd steenuilenplatform Gelderse Vallei op Droevendaal
 • 28/1: WBO-overleg bij Unifarm over in-company cursus weidevogelbescherming
 • 31/1: Zachte januarimaand met temperaturen van 1 tot 10 graden boven nul!
februari, 2015
 • 6/2: Startdag provinciale weidevogelbescherming Gelderland; 1e kieviten op maisland
 • 14/2: 1e baltsende Wulpen melden zich jubelend in het Binnenveld(zie www.waarnemingen.nl )
 • 18/2: groep van 15 trompetterend Kraanvogels vliegen laag over Valouwe / Roekelse Bos
 • 24/2: Eindadvies KBG-Veensteegpeppels aangeboden aan wethouder UitdeHaag
 • 24/2: Populieren aan Edese kant van Slagsteeg gekapt en vervangen door iepen.
 • 25/2: Evaluatie 5 jaar Weidevogelplan Binnenveld: doel redelijk bereikt
 • 26/2: Gemeente Ede: Ook in 2016 is er Edes geld voor Weidevogelbeheer Binnenveld!
maart, 2015
 •   5/3: 1e roepende avond-Scholekster in het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl)
 •   5/3: persbijeenkomst over de kap van de Veensteegpeppels te Wageningen
 •   6/3: Begrafenis Tjebbe Westerdorp te Bennekom, oudgediende van de WBO
 •   8/3: 1e Grutto’s en Tureluurs terug in het Binnenveld; evenals overvliegende Kraanvogels
 •   9/3: 1e Kievitsei van NL gevonden in het Zuid-Hollandse Schelluinen
 • 11/3: Startavond WBO op biologisch proef- en leerbedrijf Droevendaal
 • 16/3: 1e Kievitsnest van de gemeente Ede gevonden door Bram Koudijs langs N224
 • 17/3: 1e Kievitsnest van het Binnenveld gevonden door Harm Roseboom
 • 18/3: 1e van 3 cursusavonden Weidevogelbescherming door Karen Hinkamp (SLG) te Droevendaal
 • 20/3: 1e Kievitsnest van de gemeente Wageningen door Ardy Rekers
 • 23/3: Weidevogellezing van Astrid Kant in Groenhof te Veenendaal
 • 24/3: Paapje-paar bij waterbron langs Veensteeg (omgeving Uilenpas)
 • 29/3: 1e Boerenzwaluwen zijn teruggekeerd in het Binnenveld
april, 2015
 • 10/4: 1e Gruttonesten van Binnenveld gevonden door Ardy Rekers en (iets later) Harm Roseboom
 • 11/4: 1e jongen Kieviten uit het ei in het Binnenveld (zie foto Bram Koudijs)
 • 13/4: Ransuil bij Ossenkampen /Nieuwe Kanaal
 • 14/4: Informatieavond ANV/LTO/MW over natuurontwikkeling Veenkampen in School met de Bijbel
 • 20/4: Roodborsttapuit met voer in bek langs de Veensteeg/Heuvelweg (zie foto HvP)
 • 20/4: Witte Kwikstaart broedt in knotwilg Veensteeg
 • 21/4: Presentatie HvP over “Boeren met weidevogels” op ALV-ANV in dorpshuis te Achterveld.
 • 26/4: Veel jonge kieviten in het Binnenveld te zien
 • 26/4: Kieviten belagen Grote Zilverreiger bij Nergenase beek
mei, 2015
 •   3/5: Grasmussen en Gele Kwikstaart op hoek Veensteeg-Werftweg
 •   3/5: Vrijwel alle maisakkers in Binnenveld zijn ingezaaid
 •   4/5: 1e Gierzwaluwen terug uit het verre zuiden! Is wel weer heel laat.
 •   8/5: Paartje Dodaars in plas bij landgoed De Lieskamp
 • 11/5: Witte Buizerd zit weer in de buurt van boerderij De Hooilanden
 • 12/5: Overal gemaaide graslandpercelen in het Binnenveld
 • 15/3: Buizerd ‘slaat’ Wilde Eend langs de Veensteeg
 • 17/5: Schaftkeet met vogelinfo geplaatst langs de Grift in het kader van de Vogelkijkweek VBN
 • 24/5: Veel hazen in het Binnenveld
 • 25/5: WBO-stand op Campina Open Boerderijdag bij Jan van Ginkel: ruim 3.700 bezoekers!
juni, 2015
 • 3/6: Informatieavond over natuurontwikkeling Veenkampen op boerderij De Hooilanden
 • 14/6: Roepende Kwartels en Grasmussen in het Binnenveld
 • 17/6: 40 Huiszwaluwnesten geteld bij Jan van Ginkel (Eemweg 3)
 • 23/6: Excursie SBB in Bennekomse Hooilanden, Meent en Veenkampen
juli, 2015
 •   3/7: Bram Koudijs meldt dat hij dit jaar 350 kievitsnesten heeft gevonden, waarvan 38 in Binnenveld
 •   5/7: Laatste stokken weggehaald uit het Binnenveld; langs Meentweg nog 1 broedende Kievit gezien.
 • 25/7: Door zware zomerstorm (!) veel grote populierentakken op en langs de Veensteeg (zie foto)
 • 28/7: Extra ANV-overleg over kavelruil SBB-gronden in Achterbergse Hooilanden
 •   4/8: Bliksem doorklieft boom langs Eemweg bij Jan van Ginkel
 •   9/9: Slotavond WBO Binnenveld op Droevendaal
 • 5/10: Try-out Binnenveldfilm in Groenhof te Veenendaal
 • 13/10: drukbezochte en geslaagde SOVON-vogelavond op boerderij De Hooilanden (zie elders)
 • 23/10: Dode Kerkuil bij fam. Van Ruijswijk langs de Zuiderkade / Groene Grens
 • 2/11: Steenuilenkast opgehangen bij fam. Van Ruijswijk aan de Zuiderkade
 • 11/11: Boekpresentatie “Het ruisen van de Veensteegpopulieren”
 • 18/11: Mooi Wageningen presenteert haar inrichtingsvoorstel voor de Veenkampen