Vogellogboek 2014

januari, 2014
 • 15/1: Zeer zachte januarimaand met temperaturen van 5 tot 15 graden boven nul!
 • 15/1: Dagelijks zit er een groep van 100 kieviten in het Binnenveld
 • 25/1: 40 Kraanvogels vliegen over het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl )
 • 28/1: 8 reeën aan de Slagsteeg in het Binnenveld
februari, 2014
 • 15/2: Startdag provinciale weidevogelbescherming Gelderland; 1e kieviten op maisland
 • 17/2: 1e baltsende Wulpen op graslandpercelen bij Jan van Ginkel
 • 23/2: 1e duikelende Kieviten in het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl )
 • 24/2: 20-30 groepen roepende Kraanvogels trekken ZW à NO over het Binnenveld
maart, 2014
 •   2/3: 1e Boomleeuwerik gehoord op de Edese Heide
 •   3-3: Veel IJsvogelwaarnemingen in het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl )
 •   5/3: Gezamenlijke startavond Weidevogelwerkgroepen Binnenveld op Boerderij De Hooilanden.
 •   5/3: 1e Kievitsei van Nederland gevonden in Delwijnen (Betuwe)
 •   7/3: 1e Scholeksterpaar op maisland Veldjesgraaf langs N224
 •   8/3: 1e Kievitsnest met 3 eieren in het Binnenveld gevonden door Harm Roseboom!
 • 17/3: 1e Kievitsei van Wageningen gevonden door Volkert de Graaf
 • 22/3: Harm Roseboom vindt kievitsnest met 5 eieren
 • 23/3: 1e Boerenzwaluwen zijn terug van weggeweest
 • 30/3: Dagtemperatuur loopt op tot boven de 20 graden!
april, 2014
 •   5/4: 1e Gruttonest met 2 eieren gevonden door Ardy Rekers bij de Uilenpas
 •   6/4: Witte Buizerd en Ransuil broedt bij Lodewijk Pool op het erf à zie foto HvP hiernaast
 •   9/4: Raymond Klaassen zoekt adressen voor Boerenzwaluw-onderzoek in het Binnenveld 2015-2017
 • 15/4: Harm Roseboom met schoolklas voor weidevogeleducatie het veld in
 • 16/4: Harm Roseboom vindt 3 Tureluurnesten bij Jan van Ginkel
 • 16/4: 1e Kievitsnest in Binnenveld is uit.
 • 16/4: 1e Grasmus gehoord en 1e Grauw Gans met jongen langs de Grift
 • 18/4: 1e Scholeksternest gevonden door Ardy Rekers langs de Haarwal
 • 23/4: 3 Kraanvogels in het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl)
mei, 2014
 •   2/5: Lepelaar bij Groene Grens Veenendaal
 •   3/5: Ardy Rekers telt 7 Wulpennesten, diverse Roodborsttapuiten, en een Paapje in de Veenkampen
 •   4/5: Bruine Kiekendief en heel veel jonge kieviten bij de Bennekomse Hooilanden
 •   6/5: 1e Gierzwaluwen terug uit het verre zuiden! Is wel heel laat.
 • 12/5: 5-8 Tapuiten op de maisakkers bij Wouter van Beijnum aan de Meentweg!
juni, 2014
 •   3/6: 1e Spotvogel gehoord bij Eendeput De Snip langs de Grift
 •   4/6: gemeente Ede installeert slagbomen aan de Kooiweg
juli, 2014
 •   1/7: 21 Huiszwaluwnesten nabij School met de Bijbel, Rijnsteeg
 •   3/7: Volop jonge kieviten in het Binnenveld
 • 18/7: 4 jonge Ransuilen op erf bij Lodewijk Pool
 •   4/8: Boomvalk met 3 jongen in hoogspanningsmast langs Slagsteeg
 • 17/8: Slechtvalk op erf bij Lodewijk Pool (zie www.waarnemingen.nl )
 • 19/8: 1e Halsbandparkiet in Lindelaan te Ede (?)
 •   4/9: Geslaagde huifkarexcursie met groep 75+ers in het Binnenveld
 • 10/9: Gezamenlijke slotavond Weidevogelwerkgroepen Binnenveld op Droevendaal