Vogellogboek 2013

januari, 2013
 • 10/1: Koning Winter kondigt zich aan met dagelijks vorst in de nacht én overdag!
 • 23/1: Taigaganzen in het Binnenveld en Zee - eend in de Grift !
 • 30/1: Startavond Steenuilenwerkgroep Gelderse Vallei
februari, 2013
 • 10/2: Kleine Zwanen en Grote Zilverreiger in het Binnenveld
 • 15/2: Overleg met gemeente Wageningen over aanleg EVZ Nergenase Beek
 • 25/2: 1e Wulp en op graslandpercelen bij Lodewijk Pool in Binnenveld
 • 27/2: Groep van 60 Kieviten in het Binnenveld
 • 26/2: 1e bal tsende Wulpen in het Binnenveld
maart, 2013
 • 3/3: 1e Grutto’s in het Binnenveld (zie www.waarnemingen.nl )
 • 5/3: 200 Kraanvogels en 2500 Kieviten passeren Binnenveld ; 1e Scholeksters in het Binnenveld
 • 6/3: Gezamenlijke s tartavond Weidevogelwerkgroep en Binnenveld op Boerderij De Hooilanden.
 • 8/3: Jaarverslag 2012 door Post Service Wageningen gratis naar alle boeren in het Binnen veld!
 • 13/3: 1e Scholekster op dak Christelijke Hogeschool Ede (Zandlaan)
 • 14/3: Landelijke dag van de Agrarische Natuurverenigingen
 • 21/3: 1e Kievitsei van Nederland gevonden in Ede door Harry Dekker, lid WBO
 • 23/3: Paasmarkt bij familie Steenbergen in het Binnenveld
 • 25/3: Kleine Plevier bij Groene Grens te Veenendaal.
 • 30/3: Dagelijkse na chtvorst zorgt voor een erg koud en droog voorjaar!
april, 2013
 •   2/4: 35 IJslandse Grutto’s langs de Veensteeg in het Binnenveld
 •   5/4: 2 Kraanvogels over het Binnenveld
 •   8/4: 1e Boerenzwaluw arriveert bij boer Jan van Ginkel aan de Eemweg
 •   9/4: Groep Grutto’s en Zomertaling aan de Kooiweg
 • 11/4: 1e Huiszwaluw arriveert bij boer Jan van Ginkel aan de Eemweg
 • 15/4; 1e Wulpennest gevonden door Ardy Rekers
 • 21/4: 1e Koekoek + Raaf + Havik gehoord op de Edese Heide
 • 26/4: 1e Grote Pieper gezien bij Plassteeg
mei, 2013
 •   7/5: 2 Schaftketen bij beide bruggen over Grift in kader van de Vogelkijkweek van VBN
 •   9/5: 1e Tapuit en Roodborsttapuit met jong bij Werftweg!
 • 11/5: Rode Wouw vliegt over schaftkeet bij Werftweg tijdens Vogelkijkweek!
 • 19/5: Veel kikkervisjes in plassen en sloten.
juni, 2013
 •   5/6: ANV-brochure met arrangementen komt uit
 •   7/6: Gruttopaar met 2 jongen bij nieuwe brug over Grift
 • 10/6: Overleg over wandelpad langs Wageningen-Noordwest
 • 15/6: 1e WBO-vrijwilliger levert zijn administratieboekje in
 • 22/6: Open Boerderijendag Binnenveld
juli, 2013
 • 1/7: Grasmus bij Werftweg
 • 12/7: Veel Kievitgroepen op pas gemaaide percelen in Binnenveld
 • 11/8: IJsvogel en 10 Lepelaars in Blauwe Kamer
 •   4/9: Gezamenlijke slotavond Weidevogelwerkgroepen Binnenveld bij Lodewijk Pool
 •   7/9: 2 jonge Boerenzwaluwen nog in nest bij Edese Schaapskooi